Connect with us

Subscribe

Zanimljivosti

Tuarezi – Plavi ljudi Sahare

tuarezi-plavi-ljudi-sahare

U našem novom članku donosimo vam zanimljivu priču o “Tuarezima”, plavim ljudima Sahare.

Saharska oblast od davnina intrigira svet svojom klimom, veličinom kao i načinom
preživljavanja u njoj. Klima je veoma surova. U najtoplijim mesecima u godini temperatura
prelazi 50 stepeni, a zbog nedovoljne vlažnosti vazduha temperatura po noći se spušta i ispod
nule. Po površini koju zauzima, nalazi se na trećem mestu u svetu, nakon Arktika i Antarktika
koji su hladne pustinje. Ova oblast se prostire na površini od 9,4 miliona kvadratnih
kilometara i zauzima veći deo severne Afrike. U Sahari žive nomadska plemena koja od
davnina nastanjuju ove prostore. Jedno od najzanimljivijih plemena ove oblasti je pleme
Tuareg.

plavi ljudi sahare tuarezi

Tuarezi su velika Berberska etnička skupina pretežno muslimanske veroispovesti koja je
zadržala svoj specifični, njima svojstven tradicionalni način života. Tuareg na arapskom
znači „od Boga napušten“. Sami sebe nazivaju Imohagom, što se prevodi kao slobodni ljudi.
Njihov Tuareški jezik se zove Tamachek i smatra se da je berberskog porekla. Imaju vlastito
pismo Tifinagh za koje se misli da ima drevne libijske korene.

Tuarezi su se uspešno prilagodili pustinjskom okruženju tako što su iskoristili potrebu za
stalnim kretanjem radeći poslove od kojih su i imali koristi. Uzgajaju kamile,ovce i koze od
čijih proizvoda uglavnom i žive. Dobri su trgovci soli kao i čuvari transsaharskih koridora i
bunara sa pitkom vodom. Tuarezi imaju podelu u društvu na tzv.bubnjarske skupine, gde
svaka skupina ima svog vođu čiju moć simbolizuje bubanj. Hijerarhijski su podeljeni na:
-plemenite (oni imaju stada kamila)
-vazale (bave se uzgojem koza i drugih životinja)
-iklane (robovi)
-kovače (oni su nezavisni)

Robovi i kovači nemaju veze sa Tuarezima viših kasta. Obično su više tamnoputi, dok su
sami Tuarezi svetlije puti od njih.

Tačan broj Tuarega se ne zna, ali su procene da ih ima oko 3 miliona. Takođe, nije jasno
njihovo pravo poreklo, odakle su došli i kada su tačno stigli u Saharu.

Najupečatljiviji detalj vezan za njih jeste Indigo veo koji nose muškarci, ali ne i žene, zbog
čega su poznati pod nazivom „Plavi ljudi Sahare“. Kada mladić napuni 18 godina, njegova
porodica organizuje slavlje na kojem mu se poklanja plavi šal (Shash) koji može biti dugačak
i do 40 metara. Od tog trenutka smatra se odraslim, a veo koji pokriva lice i gde se vide samo
oči počinju da nose sa 25 godina. Veoma je nepristojno da muškarac u javnosti skine svoj
veo, a dopušteno je samo dok jede da spusti veo do brade. Nose ga čak i kada spavaju. Po
jednoj legendi , nekada je bilo kobno videti lice Tuarega. Taj koji je video biva kažnjen
smrću , a ukoliko se kazna ne izvrši , ta osoba je bila dužna izvršiti samoubistvo. Stoga se i
danas, susret sa Tuaregom u pustinji smatra lošim predznakom.

Veruje se da su muškarci počeli da nose veo iz praktičnih razloga kako bi zaštitili lice od
peska Sahare, ali je on, pre svega, simbol muškog identiteta. Verovanje je da ih on štiti od
zlih duhova. Osim toga, smatra se atraktivnim ukrasom i može se nositi u različitim
stilovima. Veo za lice se nosi drugačije u različitim društvenim situacijama. Najviše se nosi
da izrazi poštovanje u prisustvu poglavara i starijih osoba. Zanimljivo je da Tuarezi boje
tkaninu na poseban način tako što boju ne natapaju kako bi uštedeli vodu nego je nanose
kamenjem. Vremenom se boja poćinje raspadati pa tako ,u zavisnosti od “svežine” tkanine,
mogu se videti razne nijanse plave boje.

tuarezi plavi ljudi sahare

Žene imaju poseban status kod Tuarega:

Žene se, kao što smo već naveli, ne pokrivaju.One najčešće nose kosu upletenu u rep i
odevene su u dugu belu ili plavu košulju i šal. Vrat im je često ukrašen nakitom,a na rukama
nose prstenje. Tuaezi smtaraju da su lica njihovih žena prelepa i da je šteta da se ne vidi takva
lepota. Žene u ovom plemenu imaju svu moć. Etika u pogledu njihovog načina života je demokratski
uređena. Dok žena ne odluči da se uda, može da ima ljubavnika koliko god želi.

Muškarac može doći prespavati u šator kod nje , ali mora doći po mraku, otiči pre svitanja i niko mu ne
garantuje da može opet doći. Ako žena tako želi, već iduće jutro može pozvati drugog
ljubavnika i niko je neće osuđivati. U svojim šatorima žene su gospodarice.One nemaju
klasičnu ulogu domaćice već su sa muškarcima potpuno ravnopravni partneri.

Žene se, sa gledišta islamske vere, udaju dosta kasno čekajući da one osete da je vreme za to. Poseban
položaj žena govori i taj podatak da muškarac, ako nije njen ljubavnik ili partner, ne sme jesti
u njenom društvu. Muškarci im se udvaraju tako što im pišu pesme na komadu drveta, a one
izaberu onog muškarca čiji su ih stihovi najviše raznežili.U braku je žensko mišljenje visoko
cenjeno. Takođe, porodice prate svoje krvne linije preko žena, a ne muškaraca. One se pitaju
i oko imovine. One su te koje poseduju šatore i sve životinje koje su glavni resurs toga
naroda. Brak kod njih nije trajna kategorija. Mnogi od njih završavaju razvodom. Žene u tom
slučaju zadržavaju većinu imovine, uključujući šatore, životinje kao i starateljstvo nad svom
decom. Muškarac se tada vraća u svoj roditeljski dom gde može poneti sa sobom jedino
kamilu.

tuareg žene

Kod nih su popularni predbračni ugovori kojima se vrši podela imovine u slučaju razvoda.
Zanimljivo je da porodica razvedene žene nakon razvoda napravi slavlje kako bi time
pokazala drugim muškarcima da je ona slobodna. Razvod za njih nije sramota i ne predstavlja
nikakvo moralno opterećenje.

Misterioznost ovog naroda intrigira mnoge istoričare,etnologe kao i fotografe širom sveta,
koji vole da provode vreme sa njima, da istražuju njihovu kulturu ,osete njihov način života i
trajno zabeleže najzanimljivije detalje njihovog društva. Tako su pojedinci došli do zaključka
da Tuarezi ipak u potpunosti ne praktikuju matrijarhat, već da se muškarci ipak pitaju,donose
najvažnije odluke i utiču na politiku u društvu , a da su žene te koje utiču u velikoj meri na
mišjenje muškarca i da su one te koje vuku konce iza paravana.

U svakom slučaju, ovaj narod pokazuje svojim primerom da je ravnopravnost muškaraca i
žena dostižna u društvu, da je žena biće koje treba poštovati i ceniti i čije se mišljenje treba
uvažavati sa poštovanjem.

Prijavite se i pratite nova članke

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

četnički komandosi prvi koristili slovo "Z" četnički komandosi prvi koristili slovo "Z"

Da li ste znali da su četnički komandosi prvi koristili slovo “Z” u svojim vojnim operacijama

Istorija

Dimitrije Begović Dimitrije Begović

Vojvoda Dimitrije Begović, Komita koji je u smrt otišao poput Stevana Sinđelića, opasan bombama i eksplozivom

Istorija

Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije

Tajna čuvana 77 godina, evo gde je završilo zlato Kraljevine Jugoslavije

Istorija

šta se dešava sa dušom nakon smrti šta se dešava sa dušom nakon smrti

Šta se dešava sa dušom nakon smrti po pravoslavnom verovanju

Pravoslavlje

Prijavite se i pratite nova članke