Connect with us

Subscribe

Pravoslavlje

Sveti Jovan Krstitelj

Sveti Jovan Krstitelj

Sveti Jovan se pojavljuje pre Hrista i otuda njegovo ime Preteča. On ga je na reci Jordan krstio, pa se od tada zove i Sveti Jovan Krstitelj.

Dan kada se on slavi je 20. Januar i taj dan se smatra danom kumstva, te se tek od njega, po narodnom verovanju mogu obavljati krštenja i venčanja u novoj godini.

Sveti Jovan se rodio u domu pobožnih ljudi, Prvosveštenika Zaharija i njegove žene
Jelisavete. Prvosveštenik Zaharije i Jelisaveta dugo nisu mogli da imaju dece iako su žarko
želeli i Bogu se molili za potomke.

Došao je red da sveštenik Zaharije služi u delu hrama gde su se čuvale Deset Božijih zapovesti na dve tablice. To je zapisana reč Božija. Iznenada je ispred njega stao anđeo i rekao mu da će dobiti sina i da treba da mu daju ime Jovan.

sv zaharije

Zaharije nije verovao jer su on i žena već bili stari. Anđeo je rekao da zbog tog neverovanja
neće moći progovoriti sve dok se ne desi kako je rečeno. Zaharije zaista nije mogao da
izgovori ni reč, a Jelisaveta ostade trudna. Kada se rodila beba, rođaci su hteli da mu daju
neko drugo ime , ali Zaharije je napisao da će biti Jovan ,kako mu je anđeo rekao. Tada mu se
vrati moć govora i on se zahvali radostan Bogu na ovom posebnom detetu.

Godinama kasnije, Zaharije je ubijen pored hrama, a Jelisaveta je uspela da pobegne u
pustinju zajedno sa malim Jovanom. Odrastao je i živeo dugo vremena u pustinji hraneći se
biljem, te zbog toga postoji tradicija u našem narodu da se ovaj praznik zove i Sveti Jovan
Biljober
gde se ljudi skupljaju i idu u plannine kako bi skupili što više lekovitog bilja. Ovaj
običaj je posebno zastupljen u okolini Sokobanje.

U vreme Svetog Jovana Galilejom je vladao Irod Antipa, sin starog Iroda koji je, kada je
čuo od proroka da će se roditi car nad carevima ( Hristos), uplašen za svoju vlast naredio da se
ubije na hiljade dečaka, beba i dece do 2 godine. On je oterao svoju zakonitu ženu od kuće i
sebi za ljubavnicu uzeo svoju snaju Irodijadu, ženu svoga brata Filipa , koji je još uvek bio
živ.

Jovan Krstitelj najavio dolazak Isusa:

U to vreme, Jovan je hodao po pustinji najavljujući dolazak Isusa i pozivao je narod na
pokajanje. Kritikovao je običan svet i starešine zbog grehova. Kada se za Jovana pročulo,
narod je dolazio sa svih strana da vidi i čuje njegove besede, kao i da od njega traže savete.
Ljudi su ga pitali šta treba da urade kako bi dobili Božiju milost, a on im je na to odgovarao:
“Ko ima dve haljine, neka jednu da onome ko nema ni jednu, a ko ima dosta hrane, neka
podeli onome ko nema ni malo.“ Mitarima odnosno poreznicima toga doba je govorio da ne
opterećuju narod dažbinama ,već da naplaćuju onoliko koliko je po zakonu, a vojnike je
savetovao da ne tiranišu već da štite narod. Mnogi su mislili da je Jovan obećani Mesija, pa
su ga pitali da li je on to ili drugog da čekaju, na šta im je on odgovorio: „ Ja vas krštavam
vodom, ali Onaj što ide za mnom , jači je od mene , ja nisam dostojan da mu odrešim kaiša sa
Njegove obuće, On će vas krstiti Duhom svetim i ognjem.“

Između ostalog, Jovan je kritikovao i Iroda koji ga je zbog toga bacio u tamnicu, ali se
plašio da ga pogubi jer je narod voleo Jovana i mnogo ga poštovao. Irodijada ,koja je želela
Jovanovu smrt, nagovorila je svoju lepu kćerku Salomu, da prilikom jedne zabave plesom
zavede svog strica Iroda. Saloma je igrala, a njena lepota je zasenila pijanog i pokvarenog.

Iroda, koji joj je u zanosu obećao da da će joj dati šta god poželi ,pa i carstvo ako treba.
Nagovorena od majke, Saloma je tražila glavu Jovana Krstitelja što je Irod bez pogovora
ispunio. Jovana su ubili u tamnici i njegovu glavu doneli na tanjiru. Jovanovi učenici su noću
uzeli telo svog učitelja i časno ga sahranili. Svi učesnici ovog zločina su bili kažnjeni od
Boga: Saloma je poginula na reci Suli, a Irod i Irodijada su svrgnuti sa vlasti i ostatak života
proveli u siromaštvu i bedi.

Zbog svoje moralne čistote i čvrste volje, Sveti Jovan Krstitelj se smatra simbolom istine i
poštenja te se na ikonama prikazuje sa krilima. Običaj je da se ljudi bratime i kume po
običaju i Svetom Jovanu.

Na dan Svetog Jovana se po običaju iznose ikone na izvor i reku, a svaki posao je zabranjen. Među ličnostima jevanđelijskim koji okružuju Spasitelja, ličnost Jovana Krstitelja zauzima posebno mesto kako po svom čudesnom dolasku na svet i čudnom načinu života tako po ulozi u krštenju ljudi ,a i po svom tragičnom izlasku iz ovoga života.

On je bio takve moralne čistote da se pre mogao nazvati anđelom nego smrtnim čovekom.
Jedini je od svih proroka koji je svetu mogao rukom pokazati onoga koga je prorokovao.
Jovanova glavna uloga u životu bila je na dan Bogojavljanja, pa je crkva od davnina dan po
Bogojavljanju posvetila njegovom spomenu. Za ovaj dan vezuje se i događaj sa rukom
Pretečinom. Jevanđelist Luka hteo je da prenese telo Jovanovo iz Sevastije , ali je uspeo samo
da prenese Jovanovu ruku u svoje rodno mesto Antiohiju. Tu je čuvana do 10.veka, a posle je
preneta u Carigrad. Priča se da je svake godine na dan Svetitelja Arhijerej iznosio pred narod
njegovu ruku. Kada bi se javila raširena , najavljivala je rodnu i obilnu godinu., a kada bi bila
zgčena, predskazivala je nerodnu godinu i glad. Sveti Jovan je savremenik i vršnjak Hristov.
Po majci je rođak Spasiteljev. Majka Svetog Jovan, Jelisaveta je bila bliska rođaka Presvete
Bogorodice.

Na ikonama , Jovan se slika kako krštava Isusa na reci Jordanu, ili kako stoji i desnom
rukom pokazuje na nebo, a u levoj ruci drži dugi krstasti štap preko kojeg stoji traka sa
ispisanim rečima: “ Pokajte se jer se približava carstvo nebesko.” Mogu se naći ikone sa
njegovim likom gde u desnoj ruci drži tanjir i na njemu odsečenu glavu kao simbol svog
stradanja.

Prijavite se i pratite nova članke

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

četnički komandosi prvi koristili slovo "Z" četnički komandosi prvi koristili slovo "Z"

Da li ste znali da su četnički komandosi prvi koristili slovo “Z” u svojim vojnim operacijama

Istorija

Dimitrije Begović Dimitrije Begović

Vojvoda Dimitrije Begović, Komita koji je u smrt otišao poput Stevana Sinđelića, opasan bombama i eksplozivom

Istorija

Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije

Tajna čuvana 77 godina, evo gde je završilo zlato Kraljevine Jugoslavije

Istorija

šta se dešava sa dušom nakon smrti šta se dešava sa dušom nakon smrti

Šta se dešava sa dušom nakon smrti po pravoslavnom verovanju

Pravoslavlje

Prijavite se i pratite nova članke