Connect with us

Subscribe

Istorija

Prava istina o Kosovskom boju, ubistvu Murata, Vuku Brankoviću i pobedi Srpske vojske.

prava istina o Kosovskom boju

Miloš Oblić je na prevaru ubio Murata, Vuk Branković je izdajnik, a Srpska vojska je poražena, tako se već decenijama u knjigama i filmovima opisuje Kosovski boj i u tom opisu Srbi su predstavljeni kao prevaranti, izdajnici i gubitnici.

Srbi su za vreme turske okupacije imali vrlo malo prostora da baštine svoju tradiciju kao što su to radili pre upada turaka. Naša nemogućnost da se maksimalno posvetimo održavanju tradicija je ostavila prostor zapadnim silama da ulete sa svojom propagandom i prekroje istoriju Srba i Srpskog naroda, prema svojim budućim potrebama.

U periodu nakon Berlinskog i Bečkog kongresa Srpska istorija je doživela najveći udarac. Nakon toga mnogi događaji su izbrisani, sakriveni ili izvitopereni i to iskrivljeno učenje traje i dan danas.

Kosovski boj je događaj koji zauzima vrlo važno mesto u istoriji Srpskog naroda. Mora se napomenuti da Turci, uglavnom nisu vršili prekrajanje istorije, za razliku od Vatikana, Beča, Berlina, Londona i Pariza koji su svoje osvajačke ambicije temeljili upravo na propagandi koja ima za cilj brisanje istorije drugih naroda i prekrajanje prema svojim interesima.

I danas postoje podaci tog doba, koji su bili uglavnom hodže, jer su oni tada jedini bili pismeni. Turski hroničari Leši, Zajdedin i Šukurlah do detalja opisuju način pogibije Murata. Oni su Kosovsku bitku detaljno opisivali do onog momenta kada treba da se kaže da su poraženi, jer kao vernici ne smeju da kažu da je Alahova vojska poražena. Ipak, postoje i mnogi drugi izvori koji ukazuju na to da se Kosovska bitka nije završila onako kako je to danas zvanično prihvaćeno.

bitka na kosovu-kosovski boj

Turski ultimatum Srpskom knezu Lazaru:

Nekoliko meseci pre Kosovskog boja, sultan Murat šalje pismo velikom knezu Lazaru da se preda, položi oružije i bude pokoran Muratu. Knez Lazar mu nije odgovorio pismom već je poslao Toplicu Milana, da odgovor Muratu.

Milan Toplica
Milan Toplica

Milan Toplica kod Kratova sreće tursku vojsku i daje kratak odgovor Muratu od Lazara, rečima… SAMO RAT ! Knez Lazar se prvi ulogorio na Kosovu polju, a dan kasnije i Murat. Postoji nekoliko verzija o broju vojnika, ali najverovatniji broj je bio 60.000 Srba i 180.000 Turaka.

Treba napomenuti da je ova bitka vođena 34 godine nakon smrti cara Dušana, a to znači da je Srbija još uvek išla po inercije onoga što je Car Dušan silni ostavio, a ostavio je ozbiljno organizovanu vojnu silu za to vreme.

Tok Kosovske bitke:

Tursku vojsku je u prvom redu činila pešadija i laka konjica, a u drugom redu su bili janjičari. Rezervu je činila čergeška konjica, a ispred Murata su bile kamile. Srpsku vojsku je činila teška oklopljena konjica i teška pešadija.

Pre samog boja Srpska vojska se pričestila u crkvi Samodreži, koja je danas razrušena od strane šiptara.

U samom centru Srpske vojske je bio knez Lazar, levo krilo je vodio Vlatko Vuković, a desno krilo Vuk Branković.

Tursku vojsku je u centru predvodio Murat, levo krilo Jakob, a desno Bajazit. Bitka je počela oko 08h ujutru na Vidovdan, 6897. godine po starom Srspkom kalendaru. Srbi izvode brzi i žestok napad kako bi izbegli strele odapete od strane turskih strelaca. Srpska teška oklopna konjica, koju je na desnoj strani vodio Vuk Branković, razbija levo tursko krilo, melje ga i nastavlja dalje prema Muratu. O navodnoj izdaji Vuka Brankovića nema ni govora, naprotiv, svi raspoloživi podaci upućuju na to da je Vuk Branković, uz Miloša Obilića zadao najveći udarac Turcima.

vuk branković
Vuk Branković

Videvši propast turskog levog krila, Bajazit vrši protiv udar, na Srpsko levo krilo koje je vodio Vlatko Vuković. Protiv udar Bajazita ne uspeva, najbolji Tvrtkov vojskovođa, vojvoda Vlatko Vuković se prvog avgusta vratio u Bosnu i svom kralju dao informacije iz prve ruke. Na osnovu tih informacija jasno je da nema dileme i da je jasno da je na Kosovu pobedila Srpska vojska.

Pogibija sultana Murata:

Još pre same bitke Miloš Obilić je predložio da se na Kosovu treba ubiti Murat. Knezu Lazaru se svideo ovaj predlog Miloša Obilića, pa je dao da se za realizaciju tog plana pripreme 12 najboljih, oklopnih konjanika koje će predvoditi lično Miloš Obilić.

Miloš Obilić, videvši prolaz ka sultanu Muratu, sa dvanest svojih ratnika formira klin, probija se do sultana te ga ubija kopljem, ne zna se da li je koplje bacio ili držao u ruci. Miloš Obilić je dovršio ubistvo Murata mačem.

Miloš Obilić se sa 12 ratnika probija do Murata
Proboj Miloša Obilića i elitne Srpske oklopne konjice

Neposredno nakon ubistva Murata veliki broj turskih vojnika napada Miloša Obilića i njegovih 12 ratnika. Nakon žestoke borbe turci ubijaju Miloša Obilića, a veziri oko Murata pokušavaju da sakriju da je Murat ubije i da istovremeno sačuvaju Bajazita od pogibije, jer su znali da se Bajazit neće povući iz bitke, te po glasniku javljaju Bajazitu da ide po rezervnu vojsku, da bi navodno izvukli Murata živog iz bitke.

Smrt Jakoba je bila neminovna pa je trebalo sačuvati naslednika prestola, da ne dođe do građanskog rata oko vlasti. Sačuvana su dokumenta koja govore da su u Turskoj dvanest dana nakon Kosovskog boja izbili takvi nemiri, da su Ruski sveštenici morali što pre da je napuste.

Nakon smrti Murata i Jakuba i povlačenja Bajazita, srpska vojska dolazi do turske komore i tu nastaje opšte rasulo u turskoj vojsci koja počinje mahnito da beži. Videvši to, Bajazit se sklanja u šumu sa odabranim ratnicima, da bi nakon bitke pokupio tele oca i brata. Putnici trgovci, koji su išli ka Dubrovniku su posmatrali bitku i kasnije se priključili Vlatku Vukoviću, koji je išao nazad u Bosnu. Ti trgovci su bili glasnici o velikoj hrišćanskoj pobedi u čiju čast su zvonila zvona na crkvi Notr dam u Parizu.

Bitka se završila oko podneva, a nakon bitke knez Lazar sa malim brojem velmoža odmara i odlazi u crkvu Samodrežu na liturgiju u čast Srpske pobede.

Bajazit dolazi na mesto bitke oko 18h popodne i videvši da je Lazar u crkvi sa malim brojem ratnika, opkoljava je i tu ubija kneza Lazara. Nakon toga se Bajazit povlači u Tursku da učvrsti svoju vlast.

Više je nego jasno da su se Turci nakon Kosovskog boja povukli iz Srbije i današnje Makedonije. Tek u periodu nakon smrti Đurađa Kastriotića 1468 godine, turci uspevaju da zavladaju do Dunava.

Prijavite se i pratite nova članke

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

četnički komandosi prvi koristili slovo "Z" četnički komandosi prvi koristili slovo "Z"

Da li ste znali da su četnički komandosi prvi koristili slovo “Z” u svojim vojnim operacijama

Istorija

Dimitrije Begović Dimitrije Begović

Vojvoda Dimitrije Begović, Komita koji je u smrt otišao poput Stevana Sinđelića, opasan bombama i eksplozivom

Istorija

Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije

Tajna čuvana 77 godina, evo gde je završilo zlato Kraljevine Jugoslavije

Istorija

šta se dešava sa dušom nakon smrti šta se dešava sa dušom nakon smrti

Šta se dešava sa dušom nakon smrti po pravoslavnom verovanju

Pravoslavlje

Prijavite se i pratite nova članke