Connect with us

Subscribe

Istorija

Genral Mihailo Živković Austrougarima “Ma idite bre u pi..u materinu”

Mihailo Živković Ma idite bre u pičku materinu

Ako u srpskoj istoriji postoji general koji je bio neustrašiv i prkosan onda je to svakako general Mihailo Živković učesnik Srpsko-turskog rata, Srpsko-bugarskog rata, Balkansih ratova i Prvog svetskog rata.

Na samom početku Prvog svetskog rata, Austrougarska vojska, je Srpskoj vojsci koja je branila Beograd poslala ultimatum u kome je tražila bezuslovnu predaju.

Treba napomenuti da je tokom celog septembra 2014. godine Beograd bio pod jakom artiljerijskom paljbom austrougarske vojske, bukvalno je bio sravnjen sa zemljom i šteta na građevinama je bila neopisiva.

Ipak i pored daleko jače austrougarske armije i danonoćnih napada, slavna Srpska vojska je odbijala da se preda i uspešno je uspevala da odbije svaki napad austrougara.

Dana 22. septembra 2014. godine, austrougarska vojska šalje pregovarača koji Srpskoj vojsci predaje ultimatum.

U ovom ultimatumu je pisalo sledeće:

Komandantu Beograda

Kako bi ste spasili Beograd od totalnog uništenja artiljerijskom vatrom, pozivamo vas na bezuslovnu predaju. Komandant najvišeg čina, kao i cela komanda, svi članovi gradske uprave, treba da se pre 18h ove večeri pojave na železničkoj stanici smeštenoj u Zemunu.

U slučaju da prihvatite predaju, neka se na kalemegdanu umesto Srpske zastave istanke beli barjak.

general-major Gustav Goglia

General Mihailo Živković je saslušao depešu i na nju je odgovorio veoma kratko, sa: Ma idite bre u pičku materinu !

general mihailo živković ma idite bre u pičku materinu

General Mihailo Živković je sačekao da se pregovarač vrati na austrougarsku liniju i onda je naredio otvaranje vatre iz svih raspoloživih oružija i oruđa.

Austrougarska vojska je u Prvom svetskom ratu imala velike gubitke i pored pomoći Nemačke na kraju su bili poražena strana.

Slavna Srpska vojska je imala velike gubitke, ali je uspela da odbrani Srbiju od mnogo nadmoćnijih neprijatelja i da im nanese stravične gubitke.

Treba napomenuti da se tadašnja Srpska vojska veoma respektovala u celom svetu, a zbog svojih neverovatnih bitaka je ušla u svetsku istoriju ispisana velikim slovima.

Prijavite se i pratite nova članke

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

četnički komandosi prvi koristili slovo "Z" četnički komandosi prvi koristili slovo "Z"

Da li ste znali da su četnički komandosi prvi koristili slovo “Z” u svojim vojnim operacijama

Istorija

Dimitrije Begović Dimitrije Begović

Vojvoda Dimitrije Begović, Komita koji je u smrt otišao poput Stevana Sinđelića, opasan bombama i eksplozivom

Istorija

Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije

Tajna čuvana 77 godina, evo gde je završilo zlato Kraljevine Jugoslavije

Istorija

šta se dešava sa dušom nakon smrti šta se dešava sa dušom nakon smrti

Šta se dešava sa dušom nakon smrti po pravoslavnom verovanju

Pravoslavlje

Prijavite se i pratite nova članke